top of page
astım.1dpı.jpg
süt.dpı.jpg
dermatit-hastasi-bebekdpı.jpg
kedi.300dpı.jpg
Alerjik astım

Alerjik astımın tanı ve tedavisi

Solunum fonksiyon testleri

Egzersiz testi

Deri prik testleri

Alerjik astım için immünoterapi (Aşı tedavisi)

Alerjik rinit

Alerjik rinit tanı ve tedavisi

Solunum fonksiyon testleri

Deri prik testleri

Alerjik rinit için immünoterapi (Aşı tedavisi)

Besin ve ilaç alerjisi

Besin ve ilaç alerjilerinin tanı ve tedavisi

İnek sütü protein alerjisi

Deri prik testleri

Deri yama testleri

Besin ve ilaç yükleme testleri

Atopik egzama

Atopik egzamanın tanı ve tedavisi

Deri yama testleri

Deri prik testleri

Besin ile yükleme testleri

Sağlığınızı Koruyun

Çocuklarda Alerjik Hastalıklar 

Alerjik Astm

Alerjik rinit

Alerjik (atopik) egzama

Besin Alerjisi

İlaç alerjisi

Ürtiker-anjiyoödem (Kurdeşen)

Arı (venom) alerjisi

Anafilaksi

Kronik öksürük

Çocuklarda İmmünolojik Hastalıklar

Bağışıklık yetersizliği hastalıkları

Sık hasta olan çocuk

Herediter anjiyoödem

Tekrarlayan ateş sendromları

Çocuklarda Göğüs Hastalıkları

Kronik Akciğer Hastalığı

Tekrarlayan Akciğer Enfeksiyonları

Pnömoni (zatüre)

Akut bronşiyolit

Bronşektazi

Akciğer Tüberkülozu (Verem)

Kistik Fibrozis

Primer Siliyer Diskinezi

bottom of page